7.2.2017webwww.obecnenoviny.skInformácia o začatí projektuhttp://www.obecne-noviny.sk/clanky/karlova-ves-vyuzije-medzinarodny-projekt-starostlivosti-o-zelen
19.6.2018fbookhttps://www.facebook.com/resilientdistricts/stránka projektuhttps://www.facebook.com/pg/resilientdistricts/posts/
19.6.2018webwww.kri.skInfo o projektehttp://www.kri.sk/sk/portfolio/deliver/
19.6.2018webwww.iepd.skBasic info o projektehttp://iepd.sk/events/sidliska-ako-zive-miesta-odolne-voci-zmene-klimy/
19.6.2018webwww.karlovaves.skTlačová správahttps://www.karlovaves.sk/aktuality/karlova-ves-spusta-velky-projekt-na-zmiernenie-dopadov-zmeny-klimy/
19.6.2018webwww.bratislavskenoviny.skInformácia o začatí projektuhttps://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/49955-karlova-ves-spusta-europsky-projekt-na-zmiernenie-dopadov-klimy
19.6.2018printBratislavské novinyInformácia o začatí projektuarchív MiÚ
19.6.2018webhttps://bratislavaden.skInformácia o začatí projektuhttps://bratislavaden.sk/karlova-ves-spusta-velky-projekt-na-zmiernenie-dopadov-zmeny-klimy/
19.6.2018webwww.teraz.skInformácia o začatí projektuhttps://www.teraz.sk/regiony/bratislavakarlova-ves-spusta-europsky-pr/332076-clanok.html
19.6.2018webwww.dnesky.skInformácia o začatí projektuhttp://www.dnesky.sk/karlova-ves-spusta-europsky-projekt-na-zmiernenie-dopadov-klimy/
19.6.2018webwww.monitorujem.skInformácia o začatí projektuhttp://www.monitorujem.sk/veda-a-technika/2021986/karlova-ves-spusta-europsky-projekt-na-zmiernenie-dopadov-klimy
20.6.2018webhttps://bratislava.dnes24.skInformácia o začatí projektuhttps://bratislava.dnes24.sk/budovy-s-takmer-nulovou-spotrebou-energie-karlova-ves-spusta-zaujimavy-projekt-302007
20.6.2018webhttps://bratislava.sme.skInformácia o začatí projektuhttps://bratislava.sme.sk/c/20853028/budovy-s-nulovou-spotrebou-energie-karlova-ves-spusta-europsky-projekt.html
26.6.2018tvhttp://www.tvba.skInformácia o projektehttp://www.tvba.sk/videoarchiv/podla-datumu/karlova-ves-zvysuje-odolnost-svojich-sidlisk/
30.6.2018print / webKarlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov č.7-8Informácia o začatí projektu (str.8)https://bratislava.sme.sk/c/20853028/budovy-s-nulovou-spotrebou-energie-karlova-ves-spusta-europsky-projekt.html
30.7.2018webhttps://www.archinfo.skInformácia – pozvánka na kick off konferenciuhttps://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KV_07-08_2018_web.pdf
21.7.2018web /printhttps://www.tyzden.skInformácia o projekte, rozhovor so Z. Hudekovouhttps://www.archinfo.sk/kalendarium/deliver.html
31.8.2018print / webKarlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov č.93 články (str.19): „Prečo sa niektoré trávnaté plochy nekosia“, „Z projektu DELIVER vysadíme 500 ks drevín“, „Konferencia o zmenách klímy“.https://www.tyzden.sk/spolocnost/49382/zelensie-mesto-travnik-bez-stromov-moze-v-lete-dosiahnut-teplotu-asfaltu/
4.9.2018web /printwww.dennkn.skInformácia o projekte, rozhovor so Z. Hudekovouhttps://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KV_09_2018_web.pdf
11.9.2018webwww.uniamiest.skInformácia o konaní otváracej konferencie DELIVERhttps://dennikn.sk/1221985/krajinna-architektka-burky-a-zaplavy-budu-v-bratislave-horsie-kolko-varovani-este-potrebujeme/
11.9.2018webwww.ulib.skInformácia o konaní otváracej konferencie DELIVERhttp://www.unia-miest.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600175&id=5162&p1=1276
11.9.2018webwww.iepd.skPozvánka na konferenciuhttp://iepd.sk/sidliska-ako-zive-miesta-odolne-voci-zmene-klimy/
12.9.2018webwww.tasr.skInformácia o konaní otváracej konferencie DELIVERhttps://www.ulib.sk/sk/spravy/archiv/konferencia-sidliska-ako-zive-miesta-odolne-voci-zmene-klimy-12-9-2018.html
13.9.2018webwww.vedanadosah.cvtisr.skPozvánka na konferenciuhttp://vedanadosah.cvtisr.sk/sidliska-ako-zive-miesta-odolne-voci-zmene-klimy
13.9.2018webwww.karlovaves.skPozvánka na konferenciuhttps://www.karlovaves.sk/aktuality/uvodna-konferencia-k-projektu-sidliska-ako-zive-miesta-odolne-voci-zmene-klimy/
13.9.2018webwww.citylife.skPozvánka na konferenciuhttps://www.citylife.sk/prednaska-diskusia/sidliska-ako-zive-miesta-odolne-voci-zmene-klimy
13.9.2018webwww.tasr.skInformácia o konaní otváracej konferencie DELIVERhttp://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20180911TBB00369
13.9.2018webwww.eviroportal.skInformácia o konaní otváracej konferencie DELIVERhttp://www.enviroportal.sk/clanok/konferencia-navrhne-kroky-na-zmiernenie-dosahov-zmeny-klimy-v-mestach
17.9.2018printBratislavské noviny 17/2018BROZ – článok „Prečo nás dažde obchádzajú“ – informácia o projektehttps://www.enviroportal.sk/clanok/konferencia-navrhne-kroky-na-zmiernenie-dosahov-zmeny-klimy-v-mestach
21.9.2018webwww.ci2.co.czPozvánka na konferenciuhttps://ci2.co.cz/cs/deliver-sidliska-ako-zive-miesta-odolne-voci-zmene-klimy
25.9.2018print / webKarlova Ves – noviny všetkých Karlovešťanov č.10Dotazníkový prieskum: Sídlisko Dlhé diely a zmena klímyarchív MiÚ
25.9.2018webhttps://www.surveymonkey.comDotazníkový prieskum: Sídlisko Dlhé diely a zmena klímyhttps://www.surveymonkey.com/r/Dlhe_Diely
25.9.2018webwww.karlovaves.skDotazníkový prieskum: Sídlisko Dlhé diely a zmena klímyhttps://www.karlovaves.sk/aktuality/sidlisko-dlhe-diely-a-zmena-klimy/
12.9.2018webhttps://eltechnic.euInformácia o projektehttps://eltechnic.eu/event/41679/Sidliska-ako-zive-miesta-odolne-voci-zmene
28.9.2018rozhlaswww.rtvs.skZmena klímy https://www.rtvs.sk/clanok/175804
12.10.2018webwww.zurnal.pravda.skReportáž z kick-off konferencie DELIVER: Z domov budú stromy a z miest lesyhttps://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/487416-z-domov-budu-stromy-a-z-miest-lesy/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie&utm_campaign=shp_rightbox