Na stiahnutie

Aktivita D1: Monitoring výskytu vybraných druhov živočíchov na sídlisku Dlhé diely v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves:
Monitoring výskytu vybraných druhov živočíchov na sídlisku Dlhé diely, mapky výskytu: 4.1-Body Af vyskytu slepuch lamavy, 4.2-Body Lv vyskytu jasterica zelena, 4.3-Body Zl vyskytu uzovka stromova, 4.4-Body Ca vyskytu uzovka hladka, 4.5-Body Pm vyskytu jasterica murova, 4.6-Body Bv vyskytu ropucha zelena, 4.7-Body vyskytu jez

Aktivita C5: Správa z mapovania a identifikácie priestorov: Správa z mapovania a identifikácie priestorov – Jurigovo námestie

Aktivita D2: Prvá monitorovacia správa: Spokojnosť obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely, English Summary

Aktivita C1: Situační správa: Přehled přístupů k hodnocení zmírňování klimatické změny a odolnosti městského prostředí, English Summary.

Aktivita C4: Správa z prieskumu: Návrh obnovy bytových domov a kvantifikácia potenciálu úspor energie bytového fondu MČ Bratislava-Karlova Ves, English Summary

Aktivita C2: Podkladový materiál – technická správa: Modelovanie a mapovanie povodňového ohrozenia riešeného územia sídliska Dlhé diely v MČ Karlova Ves   

Aktivita D1: Podkladový materiál – správa z entomologického monitoringu: Predrealizačný entomologický monitoring trávnatých plôch v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova  

Aktivita D1: Podkladový materiál – odborná správa o aktuálnom stave vegetácie na modelových lokalitách: Odborná botanická štúdia z monitoringu školských areálov (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova)