Kontakty

Hlavný koordinátor projektu:
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Referát riadenia projektov
Telefón:  02/707 11 144; 02/707 11 143 
Adresa:   Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO:         00 603 520
DIČ:         2020919164
Bankové spojenie: Prima banka
Účet samosprávy: SK19 5600 0000 0018 0414 3001
 
Projektový tím MČ Bratislava-Karlova Ves:

Zuzana Hudeková, odborná garantka a komunikačná manažérka
tel.: 02/707 11 144, 0948 944 966, zuzana.hudekova@karlovaves.sk

Lenka Nemcová, finančná manažérka
tel.: 02/707 11 144, 0940 634 108, lenka.nemcova@karlovaves.sk

Zuzana Kosková, finančná a projektová asistentka, tel.: 02/707 11 216, zuzana.koskova@karlovaves.sk

Kontakty na projektových partnerov:
 
 
 

Môžete nám zanechať správu