Botanický a entomologický monitoring

V rámci projektovej aktivity Monitorovanie efektívnosti adaptačných a mitigačných opatrení a dopadu aktivít projektu na biodiverzitu v Karlovej Vsi (D1) sa uskutočnil koncom leta 2018 botanický a entomologický monitoring  v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova. V týchto lokalitách sa našli aj vzácne druhy motýľov a hmyzu. Vzhľadom na to, že monitoring sa začal realizovať až v polovici augusta nebolo možné urobiť plnohodnotné zápisy vegetácie a opelivého hmyzu. Preto sa plánuje opakovanie monitoringu ešte v jarnom a letnom období v roku 2019. Prvotné monitorovacie správy si môžete pozrieť tu: Predrealizačný entomologický monitoring trávnatých plôch v areáloch ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova a Odborná botanická štúdia z monitoringu školských areálov (ZŠ Alexandra Dubčeka a MŠ Kolískova .