Žiaci ZŠ A. Dubčeka naplánovali zelené opatrenia

Ako prilákať okrídlených, lezúcich, štvor i dvojnohých návštevníkov do športového areálu ZŠ A. Dubčeka plánovali žiaci 3., 5. a 7. triedy. Zároveň sa naučili, čo sú to zelené opatrenia a prečo je dôležité zvyšovanie biodiverzity. V tímoch vytvorili spolu 14 inšpiratívnych farebných predstáv. Tie budú pretavené do finálneho, ktorý spracuje profesionálny dizajnér záhrad a verejných priestorov. Budú sa k nemu môcť vyjadriť všetci – obyvatelia, učitelia, dobrovoľníci a pod. a po odsúhlasení MiÚ MČ Karlova Ves sa stane plánom pre postupné pretváranie tohto priestoru na zelenú oázu pre všetkých. Viac sa dozviete na stránke o.z. BROZ.