Opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy

Detské pieskoviská patria medzi najexponovanejšie zóny trpiace kvôli dôsledkom zmeny klímy počas čím ďalej tým horúcejších a dlhších letných mesiacov. Majú pritom slúžiť tým najzraniteľnejším skupinám našich obyvateľov –  maloletým deťom.

Jedným z adaptačných opatrení proti dôsledkom zmeny klímy je znižovanie pocitovej teploty tienením. Tienenie okrem zmiernenia prehrievania prostredia tiež chráni ľudí pred priamym slnečným žiarením a jeho možnými nebezpečnými následkami.

MČ Karlova Ves preto postupne pokračuje v opatreniach zameraných na adaptáciu, čiže prispôsobovanie sa zmene klímy prostredníctvom zatieňovania verejných priestranstiev a detských ihrísk exteriérovými tieniacimi plachtami priamo nad detskými pieskoviskami, kde sa zdržiavajú najmenší návštevníci ihriska.  Ku plachtám inštalovaným za posledné dva roky na ôsmich lokalitách – detských ihriskách a verejných priestranstvách,  pribudlo tento rok ďalších päť lokalít.

Ide o detské ihrisko v areáli MŠ Kolískova, MŠ Majerníkova 11, MŠ Ľ. Fullu a o dve detské ihriská na verejných priestranstvách – vo vnútrobloku na Púpavovej a Nad lúčkami. Použité boli originálne napínacie plachty trojuholníkového alebo obdĺžnikového tvaru (podľa tvaru pieskoviska) vyrobené z tkaného polyetylénu HDPE. Tento materiál poskytuje  až 95 % ochranu pred UV žiarením. Výhodou takéhoto zatienenia je hlavne výrazne nižšia pocitová teplota, ktorá môže byť o okolo 10 stupňov Celzia nižšia ako okolie na priamom slnečnom žiarení.  Plachty sú odolné voči poveternostným vplyvom a sú určené na trvalé umiestnenie v exteriéri. Mestská časť ich bude inštalovať na ihriská v letných mesiacoch a na zimu ich bude skladať na prezimovanie do skladu v spolupráci s podnikom verejnoprospešných služieb Karlova Ves.

Tieto opatrenia boli realizované vďaka podpore programu LIFE v rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta  odolné voči zmene klímy a  grantu z Prvej stavebnej sporiteľne na revitalizáciu detských ihrísk vo vnútroblokoch sídlisk.