Otestujte svoje mesto, mestskú časť, obec alebo budovu

Zaujíma vás, ako vaše mesto, mestská časť, obec alebo budova prispieva ku zmene klímy a ako sa na ňu dokáže adaptovať? Stačí, ak do jednoduchého on-line nástroja KLIMASKEN vložíte potrebné údaje. Systém vytvorí tzv. klimatický štítok, teda farebné grafické hodnotenie rozdelené do štyroch kvadrantov:

1. Emisie – produkcia skleníkových plynov a jej znižovanie: Ako mesto, mestská časť, obec alebo budova prispieva ku zmene klímy. Aké sú ich priame alebo nepriame emisie skleníkových plynov. Oblasť zahŕňa štrnásť indikátorov (štyri pre základné hodnotenie a desať naviac pre pokročilé hodnotenie).
2. Expozícia voči prejavom klimatickej zmeny: Aký je stav a vývoj prostredia, v ktorom sa mesto, mestská časť, obec alebo budova nachádza z hľadiska najdôležitejších prejavov klimatických zmien, akými sú zvyšujúca sa teplota, vlny horúčav, zrážok, sucho alebo extrémne meteorologické javy. Oblasť zahŕňa desať indikátorov (deväť pre základné hodnotenie a jeden navyše pre pokročilé hodnotenie).
3. Pripravenosť realizovať adaptačné a mitigačné opatrenia: Aké opatrenia prijíma mesto, mestská časť, obec alebo vlastníci budovy k riešeniu dôsledkov zmeny klímy alebo k znižovaniu produkcie skleníkových plynov a ako sa tieto riešenia prejavujú v bežnom živote. Oblasť zahŕňa šestnásť indikátorov (sedem pre základné hodnotenie a deväť naviac pre pokročilé hodnotenie).
4. Citlivosť a adaptívna kapacita: Aká je zraniteľnosť mesta, mestskej časti, obce alebo budovy z hľadiska vplyvov zmeny klímy. Ako je mesto, mestská časť, obec alebo budova pripravená, aké sú vlastnosti jednotlivých systémov a oblastí v meste, mestskej časti, obci alebo na budove. Oblasť zahŕňa šestnásť indikátorov (osem pre základné hodnotenie a osem naviac pre pokročilé hodnotenie).
Nástroj umožňuje porovnávať mestá, mestské časti, obce a budovy v čase, aj medzi jednotlivými testovanými územiami a objektami navzájom. Je zostavený z niekoľkých desiatok ukazovateľov navrhnutých na základe analýzy odborných prameňov, vlastnej skúsenosti odborného tímu, odporúčaní medzinárodných inštitúcií a praktického testovania v SR a ČR.
KLIMASKEN nájdete na internetovej stránke http://www.klimasken.sk v troch jazykových mutáciách (slovenčina, čeština a angličtina), jeho použitie je bezplatné.