Denný prírodný tábor Dlhé diely Karlova Ves

V týždni od 8. do 12. júla 2024, od 8:00 do 17:00 sa v priestoroch Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu, ale hlavne v lese, na lúke a v prírode okolo Dlhých dielov v Karlovej Vsi konal denný prírodný tábor. Každý deň bola zvolená iná téma skúmania prírody a ponuka hier v prírode, aby sa v deťoch podporilo citlivejšie vnímanie a spoznávanie prírody ako prirodzenej súčasti nášho každodenného života.

Témy sa týkali napríklad rozprávania o tom čo je les, aké sú jeho funkcie, čo v ňom rastie a žije, deti sa učili spoznávať stromy a ich funkcie v ekosystéme Zeme.  Deti sa dozvedeli aké živočíchy žijú v lesnej hrabanke – hmyz a bezstavovce, čo žije v mŕtvom dreve. Preskúmali spolu kroviny – tam kde končí les a začína lúka – aké vtáky tam bývajú, hľadali hniezda, učili sa spoznávať rôzne druhy vtákov, pozorovali jašterice a iné drobné živočíchy. Ďalšia téma sa týkala lúky – čo sa skrýva v tráve na lúke, učili sa poznávať rôzne druhy hmyzu (motýle, chrobáky, včely, lúčne koníky, kobylky, atď.), hľadali stopy zvierat. Pre deti boli pripravené tematické hry na lúke a v lese za účelom rozvinutia vnímania prírody a využívania darov prírody ku kreatívnej hre a ako napríklad stavanie „bunkrov“ z vetiev, tvorenie obrázkov z prírodných materiálov, lapanie a po preštudovaní púšťanie hmyzu a drobných živočíchov na slobodu. Keďže sa tábor konal v týždni, keď Bratislava zažívala extrémne horúčavy, jeden deň sa deti vybrali aj na výlet do blízkeho Pečnianskeho lesa a využili ho na preskúmanie krásnej prírody lužného lesa a ochladenie sa na štrkovej pláži pri Dunaji. Posledný deň táboru sa pridal na vychádzku na Kráľovu horu aj známy entomológ RNDr. Marek Semelbauer zo SAV. S pomocou špeciálnych entomologických sieťok deti mohli nachytať a preskúmať aj vzácnejšie druhy hmyzu ako napríklad letnú májku, mäsožravú muchárku, pestrice či hnedáčiky.

Tábor organizovala mestská časť Bratislava-Karlova Ves, s cieľom vzdelávania a kultivovania vzťahu detí s prírodou aj v mestskom prostredí. Tábor mal výbornú odozvu ako u detí aj u rodičov. Zvýšenie povedomia o dôležitosti zelene v mestskom prostredí a jeho okolí zvyšuje environmentálne povedomie obyvateľov Karlovej Vsi. Je dôležité, aby deti a ich rodičia rozumeli významu zelene a udržiavaniu biodiverzity v živočíšnej i rastlinnej ríši, ako aj snahám na zvyšovanie odolnosti sídlisk na negatívne dôsledky zmeny klímy.

Hlavný stan malých prírodovedcov sa nachádzal v Komunitnom centre pre klímu a biodiverzitu v budove ZŠ A.Dubčeka.
Väčšina programu sa však odohrávala v lesíku nad sídliskom Dlhé diely a na lúke Kráľova hora.
Deti sa naučili aj ako sa dá založiť ohník v prírode len za pomoci kresadla.
Veľkou zábavou bolo stavanie bunkrov z konárov a vetiev.
Hrdí stavitelia prírodného príbytku.
Stromy sú tie najlepšie preliezky na svete.

Pre spoznávanie odchyteného hmyzu boli deti vybavené aj encyklopédiami.
Na skúmanie úlovkov mali deti k dispozícii špeciálne odchytávacie krabičky s vrchnáčikmi s lupou.
Na lúke Kráľovej hory to žije pestrou paletou hmyzu rôzneho druhu.

V zemi žijú ukryté aj slimáky, ktoré by sme v týchto horúčavách ťažko našli v tráve.
Deti sa mohli v lese zahrať rôzne tematické hry.

Z darov prírody sa dajú poskladať krásne prírodné obrázky.
Deťom fantázia naozaj nechýbala.
Bolo možné vyskúšať si aj hru na Tarzana.
Na love mravcoleva pod mostom Lanfanconi.
Larva mravcoleva sa však odmietla fotiť.
Lužné lesy v okolí Karlovej Vsi obľubujú majestátne roháče.
Hádzanie „žabiek“ do Dunaja na Peržalskej strane Dunaja, na území Pečnianskeho lesa.
Medzi okruhliakmi najmä dievčatá obdivovali mimoriadne pekné kamienky.
Našli medzi nimi aj riečne mušličky.
Chlapcov ako vždy zaujímali skôr staviteľské práce.
Pri Dunaji sa deti potešili z obedovej opekačky.
Pohoda v chladivom tieni lužného lesa.
Chlapcom najlepšie chutilo v ich bunkri. Keby ostali dlhšie, vyrástol by tam aj celý opevňovací múr z ílu a kameňov.
Dievčatá sa v apetíte nenechali zahanbiť.
Fascinácia intenzívnou lodnou dopravou na Dunaji.
Spoločná foto na záver dunajského výletu.
Posledný deň sa k deťom pridal aj známy entomológ Marek Semelbauer zo SAV.
Medzi najkrajšie úlovky patrili pestré lúčne koníky.
Deti boli fascinované nálezmi ružovokrídlych koníkov.