Klimaticky odolná pešia zóna: nebúrame, hľadáme riešenia

Pešia zóna medzi ulicami Pribišova – Ľ.Fullu, Dlhé diely patrí medzi najexponovanejšie z pohľadu negatívnych dopadov zmeny klímy. Ide o frekventovanú centrálnu nákupnú a oddychovú pešiu zónu uprostred sídliska Dlhé diely pozostávajúcej z panelových domov s nedostatočnou prítomnosťou zelených prvkov. V letných mesiacoch sa stáva betónová plocha medzi dvoma radmi panelových domov extrémne rozhorúčeným priestorom, ktorý svojim naakumulovaným teplom znepríjemňuje pobyt vo verejnom priestore. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa úspešne uchádzala o dotáciu v grantovom programe Pre budúcnosť (Nadácia SLSP). Zámerom projektu je citlivá obnova verejného priestoru na panelovom sídlisku výsadbou zelene, ktorá pomáha sídlisku adaptovať sa na zmenu klímy. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves chce ukázať, ako sa dajú rešpektovať moderné trendy, keď sa staršie stavby a nefunkčné prvky nezbúrajú, ale dáva sa im nová funkcia a zmysel. Nevzhľadné kovové konštrukcie ako pozostatok výstavby z 80. rokov na betónovej pešej zóne chceme pokryť popínavými rastlinami a časom tak zabezpečiť prirodzený tieň na ploche cca 80 m2. Z črepníkov bude zároveň prevísať jazmín, kvitnúci aj v zimnom období a zakrývať betónový múr pod poschodím konštrukcie. Vyvýšené záhony na pôvodných spevnených plochách budú vysadené trvalkami s dôrazom na podporu biodiverzity. Počíta sa s výsadbou takých stromov, ktoré poskytnú v budúcnosti čo najefektívnejšie tienenie. Výsadbu bude dopĺňať stálo-zelený živý plot. Nainštaluje sa nový mobiliár na posedenie.
V budovaní zelenej infraštruktúry však chceme pokračovať, a preto by sme vás chceli poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý nám bude slúžiť ako podklad na ďalšie realizácie v tejto lokalite. Vyplniť dotazník môžete tu.