Vzdelávací program pre školákov „Klíma sa mení…A my?

Od 17.6.2024 do 27.6.2024 organizovala Mestská časť Bratislava-Kalrova Ves v Komunitnom vzdelávacom centre pre klímu a biodiverzitu (KVC)  15 workshopov s názvom: “Klíma sa mení…..A my?” pre žiakov a učiteľov ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62. Zúčastnilo sa ich spolu 289 žiakov druhého až siedmeho ročníka a 15 učiteľov.

Dvojhodinový workshop bol programovo rozdelený na dve časti. Prvá časť pozostávala z prednášky v miestnosti KVC o zmene klímy – o adaptačných a mitigačných opatreniach, uskutočnených v rámci hĺbkovej zelenej obnovy budovy základnej školy a o dôležitosti zelene a lesa pre adaptáciu sídliska na zmenu klímy. Druhá časť programu bola venovaná praktickej ukážke interaktívnych modelov a adaptačných opatrení zrealizovaných vo vnútorných átriách budov. V átriách je vybudovaný systém zachytávania dažďovej vody, z ktorej sa polievajú záhony a vysadená zeleň: popínavé rastliny a zelená stena z jahôd, ktorá zabraňuje nadmernému prehrievaniu stien školy. V jednom z átrií sú nainštalované interaktívne modely, na ktorých si žiaci mohli napríklad vypočítať svoju ročnú uhlíkovú stopu v tonách emisií CO2, porovnávali modely zatepleného a nezatepleného panelového domu, či sledovali ako fotovoltaický panel vyrába elektrickú energiu.

Deti sa aktívne zapájali do diskusie o spôsoboch prípravy sídliska na zmenu klímy ako sú napríklad  výsadba stromov, údržba zelene, zmeny v režime kosenia, zachovanie lesov okolo sídliska či výsadba popínavých rastlín pri stenách budov. Učitelia ocenili komplexnosť informácií o vykonaných technických opatreniach na budove základnej školy, v ktorej pôsobia.

Organizácia workshopov bude pokračovať aj v budúcom školskom roku. Časový rozsah jednej prezentácie sú 2 vyučovacie hodiny. Maximálny počet žiakov na jednej prezentácii je 24 osôb (jedna trieda). Celý vzdelávací program je k dispozícii bezplatne. Na workshop je možné sa prihlásiť aj s deťmi z iných základných škôl. V prípade záujmu je potrebné napísať na e-mailovú adresu spravca-KVC@karlovaves.sk.