Deti pomáhali pri obnove kútika na podporu biodiverzity

V piatok 10. mája 2019 sa takmer 100 detí s pani učiteľkami zo ZŠ A. Dubčeka podieľali spolu s pracovníkmi a dobrovoľníkmi z BROZ na obnove hmyzieho hotela v areáli na Majerníkovej. Hmyzí hotelík tam inštalovalo občianske združenie Živica v rámci projektu Mestské včely v roku 2016 a po troch rokoch bol už kvôli nepriazni počasia, ale aj vandalizmu v zlom stave. Ide o jednoduchú konštrukciu z dreva, vyplnenú rôznymi druhmi prírodných materiálov ako sú drevo, duté stonky rastlín, slama, šišky, tehly a iné prírodné prvky.

Projektoví partneri DELIVER z BROZ s pomocou šikovných deti zrekonštruovali hmyzí príbytok tak, aby tam znova mohli spokojne bývať niektoré samotárske druhy hmyzu – včely, čmeliaky, lienky a iný užitočný opeľujúci hmyz. Všetok tento hmyz je nenahraditeľný pre naše záhrady, bez nich by rastliny, kríky a stromy nezarodili a tzv. škodcovia by sa premnožili. Niektoré deti si preto vyrobili aj malé prenosné hmyzie domčeky v plechovkách od kávy, ktoré si môžu dať domov na balkón alebo do záhrady.

Okrem domčeka pre hmyz, deti okopali a zamulčovali jedlé kriky, ktoré sú vysadené v tomto malom záhradnom kútiku na podporu biodiverzity. Sú tu kríčky egrešov, ríbezlí a mladých stromčekov višní, ktoré deti zamulčovaním pripravili na prichádzajúce horúce dní tak, aby zachytávali čo najviac vlahy.

Počas roka budú aktivity BROZ pokračovať v obohatení areálu o miesta, kde sa môžu včely, čmeliaky a motýle pohostiť. Spolu s deťmi a dobrovoľníkmi sa budú sadiť kvety, kríky a zakladať kvitnúce lúky. Areál je jednou z plôch zahrnutej do plánu prírode blízkej údržby zelene Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Nachádzajú sa v ňom napríklad okrem záhradného kútika na podporu biodiverzity aj vybrané plochy, ktoré sa budú kosiť v obmedzenom režime, aby sa zlepšovala miestna klíma a ponechal životný priestor aj pre ostatných obyvateľov sídliska z rastlinnej a živočíšnej ríše.