EU Green Week 2019 na Karloveskom majálese

V sobotu 18. mája 2019 počas Karloveského majálesu v Líščom údolí sa to na prezentačnom stánku Mestskej časti Zelená pre Karlovu Ves „zelenalo“ aj  informáciami a aktivitami k projektu DELIVER. Realizovalo sa tiež niekoľko dotazníkových prieskumov. Jeden z nich sa týkal participatívneho procesu zapojenia verejnosti do obnovy Jurigovho námestia. Možnosť vyplniť dotazník k plánovaniu obnovy Jurigovho námestia mali občania aj priamo na mieste pred Karloveskou knižnicou na Jurigovom námestí. Ďalší dotazníkový prieskum sa zameriaval na využívanie dopravných prostriedkov počas bežného pracovného dňa medzi obyvateľmi mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a na ich správanie sa počas vĺn horúčav a záplav z prívalových zrážok. Cieľom bolo získať údaje k hodnoteniu mobility (mitigácia) a vzorce správania s ohľadom na klimatickú zmenu (adaptácia). Účastníci prieskumov tak prispeli svojimi údajmi k hodnoteniu zraniteľnosti Karlovej Vsi na dopady klimatickej zmeny a prípravy tzv. klimatického plánu.

Na stánku partnerskej organizácie BROZ sa mohli návštevníci dozvedieť  zaujímavé informácie o dôležitosti ochrany biodiverzity a deti si mohli vyskúšať rôzne atraktívne interaktívne vzdelávacie hry na túto tému.

Podujatie bolo súčasťou európskeho EU Green Week, v rámci ktorého sa po celej Európe konajú partnerské podujatia od 13. apríla do 9. júna 2019 s environmentálnou problematikou.