Konferencia Budovy A0 opäť ukázala, prečo je diskusia dôležitá

Inštitút pre pasívne domy a Slovenská komora architektov usporiadali vo štvrtok 27.2. 2020 v poradí už tretí ročník konferencie Budovy A0, konferencia trochu inak …

V súčasnosti žije v mestách už viac ako polovica celkovej populácie, do konca tohto storočia to bude 70% všetkých obyvateľov. Mottom tohtoročnej konferencie sa preto stal “NÁVRAT DO MESTA”. V diskusii s rečníkmi aj publikom sa hľadali riešenia v architektúre a mestskom plánovaní.
V úvode predstavila architektka Andrea Borská inšpiratívny projekt Aspern Seestadt, vo Viedni, ktorý je jedným z najväčších projektov mestského rozvoja v Európe. Trojica z odborného tímu projektu Deliver Michal Hybský, Vladimír Šimkovic a Zuzana Hudeková ponúkli svoj pohľad na prínos obnovy panelových domov, ako znížiť ich spotrebu energie súčasne s adaptačnými opatreniami na zmenu klímy, aplikovanými či už priamo na budove, ale aj v ich bezprostrednom okolí.

O tom, aká je situácia v mestách dnes a čo treba zmeniť v blízkej budúcnosti diskutovali zástupcovia štyroch krajských miest, hl. architektka Bratislavy Ingrid Konrad, hl. architekt Nitry Viktor Šabík, Tomáš Guniš, bývalý vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava, a krajinná architektka Eva Wernerová z Piešťan.
Architekt Julius Klaffke z renomovaného mníchovského ateliéru bogevischs büro, predstavil ich najvýznamnejší projekt bytového súboru certifikovaného v pasívnom štandarde, wagnisART. Vo svojom príspevku priblížil, ako dokázali formou participatívneho prístupu zapojiť do návrhu samotných občanov.
Mladá a talentovaná dvojica Filip Gulan a Samuel Csáder, zo spoločnosti Corwin sa v svojom príspevku zamerali na to, ako vyzerá zodpovedný a zelený development v meste. Slovenský developer CORWIN pôsobí na trhu od roku 2010. Do jeho portfólia patria bytové a kancelárske projekty, ktoré sú špecifické nielen svojou architektúrou, ale aj dôrazom na ekológiu a inovatívne technológie. Ich typickou črtou sú vegetačné strechy, využívanie dažďovej vody, bohatá zeleň či vysoká energetická efektivita.

Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť je už v súčasnosti nosnými prvkami projektov fínskej developerskej spoločnosti YIT. O tom ako sa darí spoločnosti napĺňať ambíciu byť lídrom uhlíkovej neutrality pútavo rozprával riaditeľ Divízie Business development, architekt Radek Pšenička. Vplyv adaptačných opatrení na klimatickú zmenu s ohľadom na mikroklímu verejného prostredia detailne opísal architekt Lorant Krajcsovics.
O tom aký by mal byť príspevok developmentu ku zmierňovaniu dopadov zmeny klímy vo verejnom priestore diskutoval aj architekt Roman Žitňanský, ktorý pôsobí na Metropolitnom Inštitúte Bratislava ako vedúci útvaru verejných priestorov. V súčasnosti sa MIB venuje najmä príprave manuálu verejných priestorov, súčasťou by sa mali stať aj adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Diskutujúci zástupcovia developmentu potvrdili, že sú pripravení zvládnuť nové požiadavky na budovy, ktoré platia od 1.1. 2021, odkedy bude platiť povinnosť stavať už len budovy s takmer nulovou potrebou energie, v predpisoch označené ako A0.
Claudia Dankl zo Združenia rakúskeho cementárskeho priemyslu, sa v diskusii venovala téme zodpovedného využívania cementu a betónu v architektúre.
V závere diskutovali architekti Ivan Príkopský z ateliéru TOITO architekti, Juraj Hantabal z ateliéru Hantabal, Bjorn Kierulf zo štúdia Createrra a Pavol Pokorný z ateliéru Pokorny architekti a spoluzakladateľ platformy Staviame z dreva. Vo veľmi svižnej diskusii si vymieňali názory na to, aký vplyv má dizajn a architektonické stvárnenie na energetickú náročnosť budovy, aké nástroje má v rukách architekt, ak chce navrhnúť energeticky hospodárnu a udržateľnú stavbu a ako presvedčiť klienta. V diskusii sa objavili argumenty prečo stavať z obnoviteľných materiálov akými sú drevo, slama a aký vplyv majú stavebné materiály na uhlíkovú stopu.
Súčasťou programu bolo zhodnotenie iniciatívy MANIFEST 2020, ktorého hlavným cieľom je upozorniť na naliehavú potrebu zaoberať sa opatreniami na zmierňovanie vplyvu stavebníctva na životné prostredie, spájať aktérov v oblasti stavebníctva a vytvárať lepšie podmienky pre rýchlejšie uplatňovanie požiadaviek, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.manifest2020.sk. V súčasnosti podporilo iniciatívu viac ako 180 architektonických ateliérov, stavebných spoločností aj individuálnych subjektov.

Diskusie o súčasnej a budúcej architektúre sú dôležitou súčasťou na ceste k udržateľnej architektúre, k znižovaniu vplyvu stavebníctva na životné prostredie a k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.