Vzácne objavy v ríši hmyzu v Karlovej Vsi

Projekty zamerané na klimatickú zmenu a podporu biodiverzity prinášajú prvé výsledky. Presvedčil sa o tom aj entomológ zo Slovenskej Akadémie Vied Marek Semelbauer, ktorý by rád vyhlásil Mestskú časť Bratislava – Karlova Ves za hmyziu rezerváciu. Vďaka Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združeniu, ktoré je zapojené do projektu Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, je možné pozorovať pribúdajúce počty veľmi vzácnych  a zaujímavých motýľov, včiel a iných opeľovačov, ktorí vo voľnej prírode vymierajú. Športový areál na Majerníkovej v blízkosti ZŠ Alexandra Dubčeka je vysadený kvitnúcimi druhmi rastlín a jedlých kríkov, práve s cieľom tento hmyz prilákať. V areáli sú vytýčené ohraničené pilotné plochy, na ktorých sa kosí v obmedzenom režime, približne 2x ročne a ponecháva sa tak šanca zakvitnúť a vysemeniť sa pôvodnej medonosnej vegetácii. Ide o strmé svahy nad cestou či jednotlivými ihriskami, ktoré nie sú aktívne využívané športujúcimi deťmi či verejnosťou, ale pomáhajú okrem podpory biodiverzity zachytávať prach a zvlhčujú svojou vegetáciou okolie.  Je to skvelý príklad, ako by naše sídliská mohli jednoduchým, ale účinným spôsobom podporiť biodiverzitu a zmierňovať dopady klimatickej zmeny.

zdroj:

očkáň lúčny (Maniola jurtina)

Uverejnil používateľ Marek Semelbauer Piatok 26. júna 2020