Obyvatelia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa od polovice apríla až do konca júla mohli zapojiť do napĺňania interaktívnej pocitovej mapy.

Na internetovom odkaze mohli obyvatelia vyjadriť, akým spôsobom vnímajú jednotlivé lokality v mestskej časti a to posúdením problematickosti alebo naopak príjemného pocitu z nich. Svoje pozorovania do pocitovej mapy zaznamenalo asi 300 Karlovešťanov.

Vyjadrovali sa k tomu, ktoré miesta sú z ich pohľadu problematické pri prívalových zrážkach, poľadovici a intenzívnom snežení, ktoré verejné priestory v Karlovej Vsi sú najviac postihnuté horúčavami v letnom období, kde najvýraznejšie pociťujú zlú kvalitu ovzdušia z dôvodu napríklad vysokej prašnosti a silného znečistenia z dopravy či koncentrácie peľových častíc, kde pociťujú problém s intenzívnym vetrom a nepríjemnými vzdušnými prúdmi či vidia dôsledky prívalových dažďov. Všetky tieto faktory súvisia s našou snahou o vyhodnocovanie zmeny klímy, nakoľko táto sa už priamo dotýka každodenného života obyvateľov. Pocitovú mapu s farebne vyznačenými názormi a pocitmi si môžete pozrieť tu. V tabuľke nájdete zhrnuté najvýraznejšie výsledky pocitovej mapy.

Nepríjemné počas horúčav Príjemné počas horúčav Nepríjemný vietor a vzdušné prúdy Zlá kvalita ovzdušia, prašnosť, peľové častice Valiaca sa voda, prívalové zrážky, vytváranie mlák Nedostatočná bezpečnosť dopravy, chodcov a cyklistov
parkovisko pred Lidl Nábrežie Ľubomíra Kadnára terasy – Majerníkova, Pribišova a Ľ. Fullu križovatka Molecová Karloveská Hlaváčikova ul. Baníkova ul. – stred chodníka
Jurigovo námestie Vodárenská záhrada Veternicová ul. Tománkova ul. – okolie zástavky trolejbusu križovatka ulíc Molecova a Kuklovská Jurigovo nám. pri Karloveskej knižnici
Školské námestie Botanická záhrada Majerníkova ul. Botanická ul. – pri Moste Lafranconi Karloveská ul. pri hraniciach s Dúbravkou Molecova ul.
Karloveská 13-27 Park SNP, Líščie údolie Pribišova ul. Kuklovská 44 ul. Ľ. Fullu
Nám. Sv. Františka lokalita – Ihrisko M. Jančovej (Adámiho ul.) Kresánkova ul. križovatka ulíc Kuklovská a Sološnícka križovatka ulíc Molecova a Janotova
terasy – Karloveská 13-35 vegetácia – svah medzi H. Meličkovej a Devínskou cestou Karloveská ul.
terasy – Majerníkova, Pribišova a Fullu Hodálova ul.
Novackého ul.

Výsledky poslúžia mestskej časti ako jedinečný zdroj názorov obyvateľov na ich osobné vnímanie dôsledkov zmeny klímy na konkrétne miesta v Karlovej Vsi. Je to navyše výborný spôsob na doplnenie teplotných a zrážkovo-odtokových modelov, ktoré pre mestskú časť spracovávajú odborné inštitúcie s cieľom vyhodnotenia zraniteľnosti Karlovej Vsi na dopady zmeny klímy.

„Môžeme sa tak zamerať na najproblematickejšie lokality a zavádzať opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy tam, kde je to najviac potrebné. Niekde pôjde aj o nenáročné ale konkrétne opatrenia, ktoré sme schopní zaviesť veľmi rýchlo. Pôjde napríklad o zatienenie posedenia či inštaláciu pitných fontánok, ktoré plánujeme osadiť v blízkosti detských ihrísk a to konkrétne na pešej zóne Pribišova a na Námestí Sv. Františka,“ vysvetľuje Lenka Nemcová z Referátu riadenia projektov miestneho úradu.

Na pozitívne kroky sa môžu už v najbližšom období tešiť všetci, čo označili v pocitovej mape ako problematickú napríklad lokalitu Jurigovo námestie a jeho okolie. Magistrát hlavného mesta Bratislava plánuje zase investovať do zelene pri čerpacej stanici Shell a komplexnejšiu revitalizáciu so zameraním na zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy čaká aj pešiu zónu Pribišova.