Poznáme budúcu podobu MŠ na Kolískovej

Materská škola na Kolískovej 14 v Bratislave sa podľa vizualizácie od autora projektu jej hĺbkovej obnovy oblečie menej ako do dvoch rokov do zelene.

Obnova s realizovanými prvkami zelenej infraštruktúry by mala mať za následok zníženie uhlíkovej stopy najmenej o 60 %. Škôlka bude využívať zrážkovú vodu na splachovanie toaliet a prípadne na zalievanie novovysadenej zelene v obnovených átriách a rastlín vegetačných stien. Žiaľ, strecha škôlky sa na zelenú premeniť nemôže. Nedovoľujú to jej statické parametre.

Vďaka zateplenej fasáde a streche sa výrazne zníži spotreba tepla budovy. Ďalšiu úsporu energií prinesie využívanie solárnych panelov na ohrev vody a vetranie rekuperáciou, ktorá zaistí čerstvý, čistý vzduch bez toho, aby z miestností unikalo teplo. Hojné množstvo zelene a vodný prvok neprinesie deťom len príjemnejšie prostredie, ale aj kvalitnú mikroklímu.

Zmluva s vysúťaženým projektantom bola podpísaná v marci 2019. Verejné obstarávanie na realizáciu hĺbkovej obnovy materskej školy bude vyhlásené najneskôr v januári 2020, po schválení rozpočtu Karlovej Vsi na rok 2020 miestnym zastupiteľstvom.

Prvá etapa rekonštrukčných prác sa začne v letných mesiacoch júl – august 2020. Finálne práce sú naplánované na rok 2021. Počas nich bude objekt pre deti neprístupný. Budú umiestnené do iných škôlok alebo do náhradných priestorov v niektorej zo základných škôl.