On-line stretnutie pre obyvateľov

Stretnutie vo virtuálnom priestore pre obyvateľov: „Kaskády – modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve” sa konalo online dňa 10.3.2021 o 17.00 prostredníctvom aplikácie zoom.

Letné horúčavy a dlhé obdobia sucha, striedané prudkými prívalovými dažďami, sú vážnym problémom aj v našej mestskej časti. Karlova Ves sa preto dlhodobo venuje riešeniam a vzorovým opatreniam na obmedzenie dopadov zmeny klímy.

Jedno z opatrení, ktoré Karlova Ves plánuje realizovať, sa nachádza v lokalite verejného priestranstva na sídlisku Dlhé diely, medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej, neformálne nazývanej ako park Kaskády.

V súčasnosti sa ukončuje projektová dokumentácia, preto sme predstavili obyvateľom celý zámer a umožnili im položiť otázky, ktoré ich v súvislosti s týmto projektom môžu zaujímať. Komplexný projekt sa skladá z viacerých fáz a realizáciu prvých dvoch by sme chceli uskutočniť ešte tento rok.

Projekt hospodárenia so zrážkovou vodou s názvom „Kaskády – modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve” bude možné realizovať vďaka podpore zo zdrojov európskych programov Interreg Europe, LIFE a z Nórskych grantov.

Z dôvodov nepriaznivej epidemiologickej situácie sme sa nemohli stretnúť osobne, ako sme pôvodne plánovali, preto sme obyvateľom ponúkli možnosť stretnutia v online priestore.

Celý priebeh online stretnutia nájdete nahratý tu.