Ochladzovanie za pomoci vegetácie

Mapový portál mestskej časti Bratislava-Karlova Ves „Zelená, klimaticky odolná, prírode priateľská Karlova Ves“ zahŕňa mapovanie zraniteľných miest a zároveň postupne zavádzaných opatrení na zvyšovanie odolnosti mestskej časti voči dopadom klimatickej zmeny.

Do tejto mapovej aplikácie pribudla ďalšia mapa zobrazujúca intenzitu ochladzovania prostredia za pomoci vegetácie v Karlovej Vsi. Vegetácia reguluje teplotu tromi spôsobmi: tienením, procesom evapotranspirácie a zmenou pohybu vzduchu a výmeny tepla. Chladiaci účinok zelene je podľa zvolenej metodiky (Geneletti, 2016) kombináciou tienenia podľa pokryvnosti korunami stromov (od 0 po 100 %), pokryvu zemského povrchu (úplne nepriepustná a zastavaná plocha, plocha kde je podiel nepriepustných plôch väčší ako 50 % zastavaných budovami, parkoviskami a pod., zmiešané územie – typické sú záhrady, vnútorné dvory, trávniky, trvalo trávnaté porasty a voda). Tretím faktorom vstupujúcim do vyhodnotenia chladenia je rozloha (do 2 ha a nad 2 ha). Ako to v Karlovej Vsi vyzerá s ochladzovaním za pomoci vegetácie, si môžete pozrieť tu.