Verejné stretnutie k plánovaniu obnovy Jurigovho námestia

Pripravovaná premena Jurigovho námestia sa nezaobíde bez zapojenia názorov a podnetov miestnych ľudí. Prvé verejné stretnutie obyvateľov sa bude konať 28. mája 2019 od 18:00 (miesto stretnutia pri fontáne) a bude mať formu prechádzky. Potrvá približne 2 hodiny. S obyvateľmi sa stretnú pracovníci samosprávy aj odborníci z oblasti rozvoja mesta. Pôvodný architektonický zámer námestia priblíži architekt Martin Zaiček. Prejdeme sa spoločne jednotlivými časťami námestia, porozprávame sa o tom, ako námestie fungovalo kedysi, preveríme, v akom stave je dnes a priestor bude aj na diskusiu o tom, ako námestie zlepšiť a oživiť.

Všetky podnety od obyvateľov budú odborne spracované a vyhodnotené a následne sa stanú podkladom pre projektantov, ktorí pripravia návrh riešenia revitalizácie priestranstva. Koncom roku bude návrh premeny námestia predstavený verejnosti, aby sa mohla vyjadriť a dať posledné pripomienky pred jeho dopracovaním. Samotná realizácia návrhu premeny námestia bude závisieť od rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré je vlastníkom pozemkov.