Roadshow ku klimatickej a energetickej politike Európskej komisie

V rámci celoeurópskej Roadshow ku klimatickej a energetickej politike Európskej komisie zavítala do v Karlovej Vsi na Dlhých Dieloch v utorok 11.6.2024 významná návšteva.  Navštívili nás pán Dušan Chrenek, hlavný poradca z Generálneho riaditeľstva pre klimatické opatrenia EK a pán Vladimír Zuberec– odborný referent pre medzinárodné vzťahy z Generálneho riaditeľstva pre klimatické opatrenia EK.

Hlavným cieľom celoeurópskej roadshow bolo zistiť obavy a stanoviská týkajúce sa klimatickej a energetickej politiky, dosiahnuť konsenzus o potrebných krokoch na posilnenie konkurencieschopnosti pokračovaním v prechode na nulové emisie a posilniť pripravenosť a odolnosť spoločnosti voči nevyhnutným dopadom klimatických zmien.

Cieľom návštevy na V Karlovej Vsi Dlhých Dieloch bolo zástupcom EK ukázať zelené hĺbkové obnovy budov ZŠ A. Dubčeka  a MŠ Kolískova. Tieto budovy boli obnovené takými technickými opatreniami, ktoré zohľadňujú najnovšie trendy v obnove budov a tým zvyšujú odolnosť budov voči zmene klímy a zároveň znižujú energetickú náročnosť budov (rekuperačné jednotky, fotovoltaické panely a solárne kolektory, tepelná izolácia budov, zelené opatrenia). V areáli ZŠ A. Dubčeka si delegácia pozrela aj príklady adaptačných opatrení zameraných na podporu biodiverzity v mestách a na sídliskách (inštalácia hniezdnych búdok pre dážďovníky a netopiere na fasádach, zachytávanie dažďovej vody zo strechy altánku, nekosené plochy trávnika, výsadba stromov, krov a trvaliek, úkryty pre ježkov, jašterice, napájačky pre zvieratá).

Okrem budov sme spolu navštívili aj park Kaskády, kde sa zástupcovia EK oboznámili s adaptačnými opatreniami na ochladzovanie miestnej klímy – vodozádržnými opatreniami na verejnom priestranstve (zadržiavanie zrážkovej vody v terénnych depresiách a podzemných nádržiach, dažďové záhrady, umelý vodný tok so zrážkovou vodou, fontánka na ochladzovanie vody).

Obaja páni vysoko ocenili realizované opatrenia a skonštatovali, že ide o peknú ukážku aké prínosné projekty je možné realizovať na lokálnej úrovni a zaželali Karlovej Vsi veľa úspechov pri ďalších projektoch.  Podľa ich názoru ide o ukážkový príklad dobrej praxe aj pre iné mestá, resp. mestské časti.