Deti sa budú učiť podľa Karlovej Vsi

Filmový štáb Strediska environmentálnej výchovy Dropie (https://dropie.sazp.sk/) oslovil MČ Bratislava-Karlova Ves na spoluprácu pri príprave vzdelávacieho videa pre žiakov základných a stredných škôl. Video bude zachytávať rôzne typy adaptačných opatrení, ktoré boli uskutočnené v rámci projektov v Karlovej Vsi. V stredu 5.6.2024 sme spoločne s kameramanom a produkčným štábom navštívili zelenú strechu na prístavbe budovy miestneho úradu MČ-BA Karlova Ves, základnú školu A. Dubčeka a jeho rekreačno-športový areál na Majerníkovej, materskú školu Kolískova 14 a jej areál a park Kaskády.

Realizácie adaptačných opatrení na území Karlovej Vsi ako napríklad priepustné povrchy, klimatické záhrady, systémy zachytávania a využívania dažďovej vody na polievanie, ochladzovanie a úžitkové účely, výsadba  stromov a popínavých rastlín, tieniace prvky na budovách a iné, budú modelovými príkladmi prínosných a úspešne zrealizovaných opatrení pre účely vzdelávania žiakov na školách.

Tešíme sa z toho, že sa môžeme týmto spôsobom podeliť o naše úspechy a skúsenosti. Vďaka projektom, ktoré sme zrealizovali máme na území našej mestskej časti najkomplexnejšiu škálu adaptačných a mitigačných opatrení v Bratislave aj v okolí, čo filmový štáb, ktorý zbieral podklady pre  vzdelávacie video, vysoko ocenil.

Napájadlo pre vtáky a hmyz na vegetačnej streche na miestnom úrade MČ BA-Karlova Ves.
Kvitnúca lúka na vegetačnej streche na miestnom úrade MČ BA-Karlova Ves.
Interaktívne modely, ilustrujúce dopady zmeny klímy a možné adaptačné a mitigačné opatrenia sú súčasťou Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu v priestoroch ZŠ A.Dubčeka.
Retenčné nádrže na zber dažďovej vody zo strechy školy sa nachádzajú vo vnútornom átriu ZŠ A.Dubčeka.
Dažďová voda sa využíva napríklad aj na zavlažovanie zelenej steny s jahodami v školskej komunitnej záhradke ZŠ A.Dubčeka.
Automatická kvapôčková závlaha na ZŠ A.Dubčeka zavlažuje s dažďovou vodou aj ďalšiu jedlú výsadbu vo vyvýšených záhonoch.
Aj na MŠ Kolískova sa využíva zadržiavaná dažďová voda – na polievanie zelene, dopĺňanie klimatických jazierok a splachovanie WC.
Budova MŠ Kolískova využíva na prirodzené ochladzovanie plášťa objektu výsadbu z popínavých rastlín.
Pôvodne nepriepustná asfaltová plocha malého parkoviska na MŠ Kolískova bola vymenená za priepustnú dlažbu.
Vo vnútorných zrekonštruovaných átriách MŠ Kolískova boli vybudované dve klimatické jazierka a vysadená zeleň, ktorá slúži ako prírodná čistička vzduchu nasávaného do tried formou riadeného vetrania.
Na verejnom priestranstve v parku Kaskády bol vybudovaný umelý potôčik zásobovaný dažďovou vodou zachytenou do podzemných nádrží zo striech priľahlých obytných budov.
Vyvieračka s dažďovou vodou a jazierkom na verejnom priestranstve v parku Kaskády.
Pre zlepšenie mikroklímy bola v parku Kaskády inštalovaná fontána a detský vodný kútik.
V parku Kaskády je vybudovaný systém mokraďových záhonov tzv. dažďových záhrad, napájaných zo zadržiavanej zrážkovej vody.