VYJADRITE SVOJ NÁZOR

Verejné priestranstvo park Kaskády

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves revitalizovala v roku 2021 na sídlisku Dlhé diely verejné priestranstvo medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej, ktorý sa neformálne nazýva park Kaskády. Boli tu realizované vodozádržné opatrenia, terénne modelácie, pribudli stromy, kríky a mokraďové záhony.  

Ako hodnotíte stav tohto verejného priestranstva po ukončení revitalizačných prác?

Prosíme o vyplnenie tohto dotazníka do 28.2.2023. Vopred ďakujeme za Váš čas.