Poradenstvo pre obyvateľov: panelové bytové domy

Panelové bytové domy – panelstory v kontexte energetickej krízy

(seminár v priestoroch Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu, Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava)

Organizátori: iEPD, Mestská časť Karlova Ves a Manifest 2020
Termín konania: 19.1.2023, 16:00-18:00

Panelové bytové domy v Bratislave prechádzajú postupnou obnovou už takmer tridsať rokov, no i napriek tomu majú vysokú energetickú spotrebu, ktorú zvýrazňuje súčasná energetická kríza. Na ďalšiu obnovu častokrát chýbajú informácie o inovatívnych riešeniach, ale aj vôľa vlastníkov bytov a spoločenstiev pokračovať v ďalšom zlepšovaní stavu budovy, kde žijú. Ďalším motivačným faktorom sa môžu stať aj tzv. energetické komunity, ktoré podporuje európska legislatíva. Máme už aj na Slovensku pripravené legislatívne podmienky a aké príležitosti vytvára tento koncept pre obyvateľov slovenských sídlisk?
Účelom seminára je predstaviť inšpiratívne riešenia ako zhodnotiť budovy na bývanie, aké riešenia pomôžu vytvoriť bezpečnejšie situáciu z hľadiska znižovania závislosti na dodávkach energií a otvoriť diskusiu pre záujemcov o obnovu bytových domov a ostatných zúčastnených stránok. Seminár je súčasťou poradenstva v oblasti obnovy bytových domov v rámci projektu Odolné sídliská (DELIVER).
Program:
16:00 Privítanie účastníkov a otvorenie diskusie úvodným príspevkom,
16:10 M. Hybský, V. Šimkovic: Čo s panelákmi, obnovovať obnovené?
16:30 H. Zemanová: Súčasná rola správcu bytového domu
16:40 Šimon Hudák, Poláček & Partners: Energetické komunity v slovenskej legislatíve
17:00 Príklad z praxe: obnova bytového domu Hlaváčikova 22, Edita Hykš
17:15 Moderovaná diskusia – „Ako pomôcť obnove panelových BD“
17:45 Sumarizácia výstupov a ponuka na možné konzultácie pre záujemcov
18:00 Ukončenie

Cieľom diskusie v druhej časti programu bude identifikovať konkrétne výzvy, ktoré prispejú k obnove panelových BD.

Na seminár sa možno prihlásiť tu.

Seminár bude streamované on-line. Záznam si môžete pozrieť tu.
Zo seminára bude spracovaný záznam aj správa pre médiá s konkrétnymi výstupmi zo stretnutia. Záznam si môžete prečítať tu.