Nedáme sa znechutiť sídliskovým vandalizmom

Dôkazom toho, že dobré úmysly musia víťaziť nad vandalizmom je, že projektový partner BROZ pokračuje v budovaní prvkov na podporu biodiverzity v športovo-rekreačnom areáli na Majerníkovej aj napriek smutnej udalosti z júna tohto roku.

Ešte v sobotu 27.júna neznámy páchateľ podpálil hmyzí hotel, ktorý vybudovalo o.z. BROZ spolu s deťmi zo ZŠ A.Dubčeka.  Pri požiari nevznikli obrovské finančné škody, ale morálne áno. „Hmyzí hotel bol z dreva, zhoreli tam palety, škridly. Horšie je, ako sa to dotklo detí. Bolo v tom veľa práce, snažili sme sa spolu zvýšiť biodiverzitu školského areálu a to všetko je teraz preč,“ povedala Andrea Froncová z Bratislavského regionálneho a ochranárskeho združenia. Hmyzí hotel bol obývaný unikátnymi druhmi hmyzu, ktoré na území zmapoval entomológ zo Slovenskej akadémie vied Marek Semelbauer. Lokalitu obývali napríklad kutavky, nenápadný hmyz patriaci do radu Blanokrídlovce. Je vzácny a v ohni zahynuli aj kutavky spolu so samotárkami a včelami.

BROZ však ďalej pokračuje s realizáciou aktivít projektu DELIVER, ktorý reaguje na klimatickú krízu a robí všetko preto, aby do aktivít boli aj zapojené samotné deti. Po zlepšení pandemickej situácie na jar 2021, plánuje BROZ znova spolu s deťmi vybudovať nový hmyzí hotel .

V októbri sa BROZ-ke podarilo vybudovať v areáli unikátny altánok, ktorý  bude slúžiť na oddych pre návštevníkov areálu, ale aj na vzdelávacie účely pre deti základných škôl a materskej školy. Prístrešok má nezvyčajný tvar, prispôsobený tak, aby v ňom mohlo prebiehať aj vyučovanie v prírode. Naviac má demonštračný charakter pre zvyšovanie odolnosti sídlisk voči klimatickej zmene, keďže z jeho strechy je vyvedený zvod, ktorý  demonštruje zachytávanie dažďovej vody do nádoby, z ktorej sa budú polievať kríky a trvalky zasadené deťmi v areáli. Sud na zachytávanie vody ako aj pitítka pre hmyz a drobných živočíchov sú vyrobené z dreva a symbolizujú tak dokonalé spojenie s prírodou. Okolo sudu je vytvorené zasakovacie jazierko pre napájanie drobných živočíchov, ale i zvýšenie odparovania vody do okolia na zlepšenie mikrokílmy.

Altánok bol vybudovaný vďaka projektu DELIVER, ale aj podpore zo zamestnaneckého grantu spoločnosti DELL a dotačného programu MČ Bratislava-Karlova Ves.