On-line prezentácie prvého kola pilotného poradenstva v oblasti obnovy bytových domov ukončené

Počas takmer troch mesiacov absolvovali prihlásení zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcovských spoločností spravujúcich bytové domy v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves šesť on-line prezentácií v rámci poradenstva v oblasti obnovy bytových domov.
Ku kvalitnému obytnému prostrediu nám už nestačí zateplenie a vymenené okná. Aby sa v súvislosti s meniacou sa klímou nenaplnili katastrofické scenáre, musíme vykročiť na cestu radikálneho znižovania emisií skleníkových plynov. Keďže za takmer 40 % globálnych emisií oxidu uhličitého (CO2) sú zodpovedné budovy a stavebníctvo, je potrebné si pri plánovaní obnovy bytového fondu položiť viacero dôležitých otázok: Budeme po obnove bývať v budove, ktorá zvládne aj extrémne prejavy počasia? Aké možnosti máme pri zmene vykurovania fosílnymi palivami za obnoviteľné zdroje energie, ktoré majú len veľmi nízke emisie skleníkových plynov? Ako môžeme ušetriť pri kúrení alebo chladení budovy? Ako vplýva zeleň v okolí budovy na jej energetickú bilanciu? Ako zachytávať a využívať dažďovú vodu? Aké prvky na ochranu biodiverzity aplikovať?
Aj na tieto otázky vo svojich prezentáciách odpovedali Ľubica Šimkovicová a Vladimír Šimkovic z Inštitútu pre pasívne domy, Ing.arch. Michal Hybský, Alena Pavlíková z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ), Ing. Milan Poliak, Zuzana Hudeková z MiÚ Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a JUDr. Katarína Niňajová z Prvej Stavebnej Sporiteľne (PSS).