Park Kaskády – vodozádržné opatrenia po zime opäť v prevádzke

Koncom minulého roka bol slávnostne odovzdaný zrevitalizovaný park Kaskády obyvateľom a návštevníkom sídliska Dlhé diely. Po zimnej prestávke je jeho prevádzka znovu spustená. Zrevitalizovaný park ponúka svojim obyvateľom výnimočný priestor s príjemnou mikroklímou a zeleňou. Obzvlášť príťažlivý je pre najmenších návštevníkov. Prichystané sú hracie prvky v podobe vodnej ručnej pumpy, mlynčeka, stavidiel, dreveného sudu s fontánou pre osvieženie vzduchu. Novovysadené dreviny sa v jarných mesiacoch prebrali zo zimného spánku a sú pripravené rovnako ako mokraďové záhony,  trvalky, vodné rastliny a kríky na svoju dávku zrážkovej vody, ktorá ich bude zásobovať počas celej vegetačnej sezóny. Oku návštevníka schované technické prvky pod zemou sa totiž starajú o zber zrážkovej vody zo striech, ktorá je využívaná jednak pre zavlažovanie zelene a jednak na prevádzku vodného toku  – vybudovaného potôčika s vyvieračkou, kde zadržaná voda cirkuluje.

Pozrite sa na video z jarného podvečera v parku Kaskády a príďte sa pozrieť aj na živo: https://www.facebook.com/share/v/5RncA7PDUd73HaUF/ .

Karlova Ves  je priekopníkom v realizácii opatrení v súvislosti so zvyšovaním odolnosti sídlisk na klimatickú zmenu. K tomu jej slúži aj strategický nástroj, Klimatický akčný plán, vytvorený v rámci projektu DELIVER.