Unikátny ekologický altánok slávnostne odovzdali do užívania pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

Obyvateľov zo živočíšnej i rastlinnej ríše v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova pri Základnej škole Alexandra Dubčeka na Dlhých dieloch pribúda. Hniezdnym aj kŕmnym búdkam sa tu tešia vtáky, ježkovia sa nasťahovali do pripravených príbytkov, hady a jašteričky našli svoj domov pod naukladanými hŕbami kamenia. Aj hmyzu sa tu darí. Objavili preň postavené hmyzie hotely. Jeden v podobe domčeka z paliet, slamy, trstiny, bambusu, šišiek a strešnej krytiny pribudol v máji. Nahradil ten, ktorý takmer pred rokom podpálili návštevníci areálu. Zrejme zatiaľ nevedia, aké dôležité sú v prostredí rozmanité druhy živočíchov, vrátane hmyzu.

Areál ožíva aj vďaka vysadeným či vysiatym trvalkám, liečivým aj jedlým bylinkám na záhonoch, kvetnatých lúkach, divo rastúcim rastlinám na nekosených trávnatých plochách. Pribúdajú stromy a kríky, svoje miesto pre rast tu za ochrannými plotmi našli jaseň a topoľ biely. Horúcich letných dní bez osviežujúceho dažďa sa báť nemusia. Vodu na zalievanie im poskytne unikátny ekologický altánok, ktorý zachytáva dažďovú vodu do dreveného suda s napájadlami pre hmyz a vtáky. Prúdi aj do zasakovacieho jazierka, z ktorého sa voda odparuje do okolia a zlepšuje tak mikroklímu.

Altánok bude slúžiť najmä žiakom ako oddychová zóna a učebňa v prírode najmä na budovanie ich povedomia o ekológii a zmene klímy. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová ho preto slávnostne odovzdali do užívania pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Oddýchnuť si v ňom môžu aj dospelí. Hneď po tom, čo sa prejdú po areáli, všimnú si zmeny, ktoré sa tu dejú už takmer tri roky a na náučnom chodníku si na informačných tabuliach prečítajú, prečo sú potrebné aktivity na podporu a zvýšenie biodiverzity a na zníženie negatívnych dopadov zmeny klímy. A snáď sa aj inšpirujú, ako vlastnou troškou prispieť k zvyšovaniu odolnosti sídlisk voči klimatickej zmene. Pretože zmena klímy je tu. Je všade, ovplyvňuje život aj na mestských sídliskách, kde býva väčšina z nás. Musíme sa na ňu adaptovať.

Aktivity v areáli pri Základnej škole Alexandra Dubčeka realizuje Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v rámci európskemu projektu DELIVER: Sídliská ako  živé miesta odolné voči zmene klímy v spolupráci so žiakmi, učiteľkami a vedením školy. Projekt finančne podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR.