Výstavba hmyzieho hotela a náučného chodníka v areáli Základnej školy Alexandra Dubčeka

Minulý rok zhorel hmyzí domček, ktorý sme vybudovali spoločne s deťmi v areáli ZŠ A. Dubčeka na bratislavských Dlhých dieloch. Neodradilo nás to. Na jeho mieste sme opäť v máji 2021 v spolupráci s 15 žiakmi školy postavili nový. Zhotovili sme ho zo štyroch paliet. Vyplnený je slamou, trstinou, bambusom a šiškami. Aby budúcim návštevníkom a obyvateľom hotela nepršalo na “hlavu”, prekryli sme ho strešnou krytinou. Počas výstavby sme sa neplánovane stretli aj s naším kamarátom, entomológom Marekom Semelbauerom. Deti si s ním vyskúšali zber hmyzu pomocou entomologickej sieťky. Marek im ukázal opeľovače, ktoré spoločne nachytali a vysvetlil im význam opeľovačov v prírode. Porozprávali sme si zaujímavosti o hmyzích druhoch, ktoré radi obývajú takéto hotely. Napríklad o mýtmi opradenom ucholakovi a jeho klieštikovitých príveskoch na konci bruška.

V areáli základnej školy sme na drevené stojany nainštalovali informačné tabule, ktoré približujú návštevníkom naše aktivity na podporu a zvýšenie biodiverzity a zároveň na zníženie negatívnych dopadov zmeny klímy. Osadených bolo 10 tabúľ, ktoré objasňujú, prečo je významný obmedzený režim kosenia, aký úžitok nám prináša a ktoré liečivé, prípadne jedlé rastliny, môžeme na nekosených plochách nájsť. Ďalej si na nich možno prečítať zaujímavosti o hrdinovi – topoli bielom a jeho výmladkoch. Prezrádzajú aj odpovede na otázky, prečo, pre koho a aké druhy stromov a kríkov sme v areáli vysadili. Náučný chodník tiež predstaví altánok so sudom – estetické vodozádržné opatrenie – a obyvateľov hmyzieho hotela.

V tomto areáli sa dá nielen športovať a hrať na detských ihriskách, ale aj pozorovať, ako sa mení na ostrov plný života. Pozývame vás popri hrách a športe pozorovať a objavovať, ako areál ožíva a ako sa v ňom darí prírode so všetkými svojimi drobnými aj väčšími živočíchmi, rastlinami a stromami. Oživenie tohto areálu je jedným z cieľov projektu LIFE DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy. Tento projekt chce ukázať, že je možné premeniť sídliská, v ktorých žijeme, na miesta príjemné pre život nielen ľudí, ale aj iných organizmov, ktoré tu s nami žijú. A to napriek zmene klímy, ktorú už teraz zažívame a ktorá sa prejavuje vysokými teplotami, dlhotrvajúcimi suchami, prívalovými dažďami, silnými nárazovými vetrami, rýchlym striedaním teplôt. Ak bude toto miesto príjemné pre voľne žijúce zvieratá a rastliny, bude spolu so svojím okolím „obývateľnejšie” aj pre nás ľudí. Hlavne počas nepríjemných horúcich dní. Ak dokážeme toto miesto premeniť na oázu, kde sa počas tropických teplôt môžeme schladiť, pripravíme sa tak spoločne na zmenu klímy uprostred sídliska.