Zelené striešky v areáli Majerníkova

V športovo-rekreačnom areáli pri Základnej škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici pribudol ďalší zelený prvok. Nevábne vyzerajúce striešky štyroch vetracích krytov civilnej ochrany a kontajnera slúžiaceho ako šatňa nie sú po rekonštrukcii len kvalitnejšie, ale získali aj estetický vzhľad a ekologické posolstvo. Všetky sú vyspádované do jedného rohu, aby mohla zachytená dažďová voda putovať z novo osadeného odkvapového žľabu rovno do zberných nádob. Tie ku krytom pribudnú na jar a v období nedostatočných zrážok budú slúžiť na zalievanie miestnej vegetácie.
Dve zo striešok sa pýšia aj novými, zelenými obyvateľmi. Sú to mini sukulenty, predovšetkým rozchodníky a viaceré varianty skalných ruží. Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združeniu (BROZ) ich pomáhali do predpripraveného substrátu sadiť žiačky a žiaci základnej školy. Tento typ vegetačných striech sa nazýva extenzívny, čo znamená, že je nenáročný na údržbu a zálievku. Vzhľadom na druhovo málo pestrú a vzrastom prevažne nízku vegetáciu tu nájdu úkryt prevažne bezstavovce. Prostredníctvom výparu z vegetácie striešok budú aj mierne ochladzovať svoje okolie.
Vybudovanie zelených striešok a opatrení na zachytávanie dažďovej vody má hlavne edukačný zámer. Vo všeobecnosti poskytujú vegetačné strechy v urbánnom prostredí útočisko a životný priestor pre množstvo živočíchov. Zároveň plnia viacero významných funkcií. Podobne ako všetka urbánna vegetácia prispievajú pohlcovaním uhlíka z atmosféry k zmierňovaniu zmeny klímy a aj k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Vďaka tieniacemu účinku vegetácie a dodatočnej izolácii (pôdny substrát a technické izolačné vrstvy) dokážu udržiavať počas slnečných letných dní vnútornú teplotu budovy až o niekoľko °C chladnejšiu ako v porovnateľnej budove s klasickou strechou. Zachytávajú a spomaľujú odtok zrážkovej vody, a tým napomáhajú manažmentu zrážkovej vody v meste a znižujú riziko vzniku lokálnych povodní. Jeden m2 extenzívnej vegetačnej strechy s hrúbkou substrátu 25 cm môže zachytiť okolo 137 litrov zrážkovej vody, čo je porovnateľné množstvo vody v napustenej vani.

Zelené striešky pomáhali do predpripraveného substrátu sadiť žiačky a žiaci ZŠ A. Dubčeka