On-line stretnutie LIFE Platformy

V dňoch 27. a 28. októbra sa uskutočnilo on-line stretnutie LIFE Platformy o Klimatickom pakte pod názvom Awareness and Engagement for Lasting Climate Action.
Na stretnutí sa so svojimi skúsenosťami, ako zvyšovať povedomie a zapájať rôzne zainteresované skupiny do aktivít zameraných na zmenu klímy, podelili organizácie implementujúce LIFE projekty v rôznych európskych krajinách.
Pri informovaní a zapájaní špecifických skupín (napr. politikov) je potrebné hovoriť zároveň o ekonomických prínosoch a o výzvach, ktoré nás čakajú, akou je napríklad starnutie obyvateľstva. Pri komunikácii by sme mali využívať fakty z dôveryhodných zdrojov. Nemali by sme presviedčať strašením, ale zdôrazňovať príležitosti, či šance a používať pozitívny slovník a moderné diseminačné média, napr. krátke videá. Mali by sme si vyhradiť dostatok času na vysvetľovanie problémov a ich riešení, na iniciovanie a udržiavanie vzťahov s rôznymi zainteresovanými skupinami založenými na dôvere.
Dôležité je snažiť sa, aby sa zapojili všetci, aj tí s opačným názorom, a to bez ohľadu na to, aký náročný proces to bude, pretože takto bude výsledkom realistické a akceptovateľné riešenie pre väčšinu, ak nie pre všetkých. Spoluvytváranie pritom znamená začať od začiatku, nie predstaviť už konečný návrh. Nemali by sme od položených otázok očakávať odpoveď buď áno alebo nie, ale nechať formulovať odpovede, ktoré budú vyjadrovať záujmy všetkých prítomných.
Participatívny proces je časovo náročný a jeho výsledky sú viditeľné až po uplynutí istého času. Podporu verejnosti je možné si udržať zverejnením toho, čo sa podarilo dosiahnuť hneď a následnými pravidelnými aktualizáciami o uskutočnenom pokroku a nakoniec o dosiahnutí stanoveného cieľa.