Domov

Pridaj sa do nášho newsletra.

Bez oxidu uhličitého a straty tepla

Všetci to poznáme. Zrazu nás začne pobolievať hlava, ťažšie sa nám sústreďuje na prácu. Aha! Mali by sme vyvetrať, zbaviť sa zvýšenej koncentrácie oxidu uhličitého …

Botanický a entomologický monitoring

V rámci projektovej aktivity Monitorovanie efektívnosti adaptačných a mitigačných opatrení a dopadu aktivít projektu na biodiverzitu v Karlovej Vsi (D1) sa uskutočnil koncom leta 2018 …

Prístupy k hodnoteniu zmierňovania zmeny klímy

Štúdiu „Prehľad prístupov k hodnoteniu zmierňovania klimatickej zmeny a odolnosti mestského prostredia“, ktorú spracovali projektoví partneri z inštitúcie CI2, o.p.s. si môžete prečítať tu. Cieľom štúdie bolo zmapovať súčasné …

Modelovanie a mapovanie povodňového ohrozenia

V minulom roku po intenzívnych lejakoch v júni a septembri zostali zatopené niektoré časti Bratislavy. Zvyšujúca sa teplota, obdobia sucha prerušované prívalovými zrážkami – to sú dôsledky meniacej sa …

Karlova Ves pripravuje strategický dokument

Nielen horúce a suché leto, prestriedané výdatnými zrážkami, po ktorých ostali časti nášho mesta zaplavené, ale intenzívne sneženie či iné výkyvy počasia poukazujú na fakt, …