Živé mŕtve drevo

Pod pojmom mŕtve drevo si môžeme predstaviť odumreté stojace alebo vyvrátené stromy a kry, prípadne ich zvyšky vo forme kmeňov, pňov a opadaných konárov. Drevo po odumretí prechádza postupným procesom rozkladu. Na tomto procese sa účastní široká skupina organizmov, ktorej zloženie sa počas jednotlivých štádií rozkladu postupne mení. Mŕtve drevo doslova ožíva. Stáva sa jedinečným habitatom, na ktorý je viazané množstvo organizmov od baktérií, cez huby, článkonožce až po vtáky a cicavce. Je významným zdrojom živín, ktorými zásobuje rastliny vo svojom okolí. Dokáže absorbovať veľké množstvo vody, v období sucha ju postupne uvoľňovať a zásobovať tak svoje okolie vlahou. V mŕtvom dreve je viazané množstvo uhlíka, ktorý sa postupne s organickou hmotou dostáva do pôdy a zotrváva v nej desiatky až stovky rokov. V mestskom prostredí je mŕtve drevo prítomné len v minimálnej miere. Pre demonštráciu jeho významu partneri projektu DELIVER z BROZ nainštalovali časti kmeňu stromu v športovo – rekreačnom areáli na Majerníkovej ulici na sídlisku Dlhé diely v Karlovej Vsi a opatrili ho informačnou tabuľkou. Mŕtve drevo tak plní biodiverzitu podporujúcu a edukačnú funkciu. Zároveň sa stalo obľúbeným miestom oddychu pre návštevníkov areálu.