Fasáda budovy priateľská pre vtáky

Podpora biodiverzity na budovách sa často realizuje prostredníctvom inštalácie zelených stien na fasáde. Partner projektu BROZ prišiel s novým nápadom.

Jeseň je ideálne obdobie pre inštaláciu vtáčích búdok. Ich budúci obyvatelia majú potom dostatok času, aby si do začiatku hniezdnej sezóny príbytky obzreli a zvykli na ne. Partneri projektu z BROZ tentokrát inštalovali búdky pre dážďovníky, belorítky a netopiere. Práve tieto druhy živočíchov sú vážne ohrozené stratou pôvodných hniezdnych priestorov a úkrytov, ktorými sú rôzne otvory a špáry v murive starších budov. Tie sú pri rekonštrukcií prekryté novou fasádnou vrstvou a stávajú sa pre tieto živočíchy nedostupné. V rámci projektu bolo nainštalovaných 16 búdok pre dážďovníky, 15 búdok pre netopiere a 9 trojhniezd pre belorítky. Búdky sú vyrobené z odolného  materiálu – drevobetónu, ktorý dobre odoláva vplyvom vonkajšieho prostredia a má trvácnosť niekoľko desiatok rokov. Kotvenie prebiehalo pomocou hmoždiniek a skrutiek priamo do muriva. Ako nosná konštrukcia pre osadenie búdok poslúžila budova, v ktorej sídli združenie BROZ. Po úspešnej inštalácií ostáva už len vyčkať na príchod hniezdnej sezóny a sledovať ako sa do nich nasťahujú nový obyvatelia.