Ako si vybudovať zelenú strechu

Vegetačné strechy sú efektívnym riešením v mestskom prostredí. Okrem estetickej funkcie plnia viacero iných významných funkcií. Prispievajú, ako všetka vegetácia v mestách k zmierňovaniu zmeny klímy pohlcovaním uhlíka z atmosféry a navyše aj k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Vegetačné strechy majú významný vplyv na zabraňovanie prehrievania budovy počas letných vĺn horúčav. Vďaka tieniacemu účinku vegetácie a dodatočnej izolácii dokážu udržiavať počas slnečných letných dní vnútornú teplotu budovy až o niekoľko °C chladnejšiu ako v porovnateľnej budove s klasickou strechou. Prostredníctvom výparu vody zo strešnej vegetácie taktiež mierne prispievajú k ochladzovaniu svojho okolia. Ďalším adaptačným vplyvom vegetačných striech je zachytávanie a spomaľovanie odtoku zrážkovej vody, a tým napomáhajú manažmentu zrážkovej vody v meste a znižujú riziko vzniku lokálnych povodní. Vegetačné strechy sa dajú budovať na stavbách s rovnou, ale dokonca aj so šikmou strechou. V rámci projektu DELIVER sme vytvorili stručný návod ako je možné si takúto vegetačnú extenzívnu strechu vybudovať. Nájdete ho na stiahnutie tu.