XIV. Stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Dňa 24. októbra 2019 sa v priestoroch Hotela Devín v Bratislave uskutočnilo XIV. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energii.

Hlavnou témou bola problematika kvality bývania v našich mestách, úzko spojená s adaptáciou miest na nové klimatické a demografické podmienky. Publikáciu Viac dostupného nájomného bývania na Slovenksu. Ako na to? prezentoval Robert Žanony.

Diskutovanou bola aj pripravenosť našich miest na zmenu klímy a podpora komplexných a systémových riešení, zohľadňujúcich mitigačné a adaptačné opatrenia na príklade aktivít projektu DELIVER v Českej a Slovenskej republike.

Prezentácie a príspevky, ktoré na konferencii odzneli, si môžete pozrieť tu.