Vylepšené zimné úkryty pre ježkov na sídlisku

Projektoví partneri BROZ koncom októbra so siedmakmi  zo ZŠ A. Dubčeka na Dlhých Dieloch urobili už štvrtý projektový úkryt pre ježka. Tento ale bol o niečo vylepšený oproti tým predchádzajúcim z minulého roka. Vylepšenie bolo v tom, že na spodok priestoru, ktorý vznikol spojením štyroch paliet doplnili drevenú debničku s otvormi (pozrite fotku nižšie). Minulý rok bola na spodku “ohrady z paliet” iba vyhrabaná jamka pre ježka s malou cestičkou a prekrytými konármi. Teraz sa na debničku poukladali konáre a konáriky, ktoré deti doniesli z neďalekého lesa a asi desať vriec suchého lístia zo stromov prekladaného zase vrstvami konárov. Suché lístie sa riadne utlačilo nohami, aby vznikla odolná tepelnoizolačná vrstva. Konáre pomedzi lístie vytvorili  kostru, ktorá lístie udržiava v stabilnej polohe. Úplne na vrch sa poukladali konáre z orezu suchých vetiev skalníkov v areáli.

Okrem “ježkovníka” deti pomáhali urobiť aj kompostovisko na zelený odpad, ktorý vzniká pri okopávaní “záhradky” a popínavých rastlín, ktoré dosádzali a okopávali pred pár týždňami. Tento zelený odpad sa postupne bude premieňať na kompost, v ktorom sa budú schovávať užitočné dážďovky a iné pochúťky pre ježka.

Deti si okrem vetvičiek do ježkovníka doniesli z lesa aj iné poklady – boli to žalude z našich krásnych stromov dubov letných. Malý žaluď skrýva v sebe celý strom, preto BROZ spolu s deťmi žalude zasadili, ohradili a budú sledovať ako na jar vyrašia zo zeme malé duby.

Všetky tieto aktivity sú súčasťou plánovaných demonštračných adaptačných opatrení na otvorených verejných priestranstvách za účelom podpory biodiverzity voči dôsledkom zmeny klímy v sídlach.