Odborný seminár o KLIMASKEN-e

Chceli by ste vedieť, ako vaše mesto, mestská časť, obec či budova prispieva ku zmene klímy, ako sa dokáže na jej negatívne dôsledky adaptovať, no neviete, ako to zistiť?

Môžete tak urobiť využitím online nástroja KLIMASKEN. O tom, ako nástroj funguje, budú v stredu 21.09.2022 od 13:00 do 16:30 na úvodnom odbornom seminári v Bratislave (presné miesto konania upresníme) hovoriť odborníci a odborníčky, ktorí/é sa na vzniku KLIMASKEN-u podieľali.
Ak máte záujem seminára sa zúčastniť, prihláste sa do 15.09.2022 na tomto odkaze.

Program odborného seminára:

  1. Úvodné predstavenie nástroja KLIMASKEN v kontexte hodnotenia klimatickej odolnosti a smerovania k uhlíkovej neutralite na úrovni sídiel a budov
  2. Ukážka on-line prostredia a práca s užívateľským rozhraním
  3. Prehľad vybraných vstupných dát pre klimatický štítok
  4. Skúsenosti so zberom dát
  5. Doterajšie výsledky a ich porovnanie
  6. Príklady reálneho využitia klimatického štítku v ČR a SR

Na úvodný seminár bude nadväzovať cyklus on-line workshopov, ktoré budú venované výkladu indikátorov a konzultáciám pri vkladaní vlastných dát účastníkmi / účastníčkami workshopov.

Záznam zo semináru -> TU