Pilotné poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov v Karlovej Vsi

V rokoch 2021 -2023 bude Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves realizovať v rámci projektu bezplatné poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov pre správcov bytových domov a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v Karlovej Vsi.
Poradenstvo sa bude sústreďovať na nasledovné oblasti:

  1. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti pri obnove budov
  2. Stavebné úpravy pri obnove budov, projektová dokumentácia a s ňou súvisiace procesy
  3. Ochrana biodiverzity
  4. Hospodárenie so zrážkovou vodou
  5. Budovanie vegetačných striech, vegetačných stien, zeleň v spoločných priestoroch
  6. Finančné poradenstvo v rámci zabezpečenia realizácie obnovy budov

Viac a o plánovanom poradenstve dozviete tu.

Ak máte o jednu či viac oblastí bezplatného poradenstva záujem, prihláste sa vyplnením prihlasovacieho formulára. Vyplnený formulár pošlite e-mailom s predmetom „poradenstvo” na: dagmar.mekinova@karlovaves.sk, alebo poštou na adresu: Referát riadenia projektov, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava najneskôr do 15.03.2021.