Premena trávnikov na kvitnúce lúky na Dlhých Dieloch

Projektoví partneri BROZ v rámci aktivity C6: Demonštračné adaptačné opatrenia na budovách a otvorených verejných priestranstvách za účelom zvýšenia odolnosti biodiverzity voči dôsledkom zmeny klímy v sídlach pripravili reportáž o svojich aktivitách od začiatku trvania projektu od júna 2018 do jesene 2019 v športovom a rekreačnom areáli na Majerníkovej ulici na Dlhých Dieloch. Prečítajte si čo sa im podarilo za ten čas podarilo.

Na sídlisku Dlhé Diely je stále veľa zelených plôch, ktoré sa kosia vo vegetačnej sezóne raz alebo aj viac krát do mesiaca. Takéto časté kosenie, ale nie je všade nutné. Časté kosenie totiž spôsobí, že kvitnúce rastliny nestihnú ani vykvitnúť a už sú pokosené. To vedie k tomu, že postupne sa druhové zloženie takejto často kosenej trávnatej plochy ochudobňuje o kvitnúce medonosné rastliny, ktoré sú vyhľadávané opeľovačmi – čmeliakmi, včelami, pestricami, chrobákmi, motýľmi a iným užitočným hmyzom. Nízka rozmanitosť rastlín, spôsobuje nízku rozmanitosť hmyzu. Kosenie v horúcom lete ešte k tomu spôsobuje aj úplné vysušenie trávnika a prehrievanie verejného priestoru. Merali sme teploty v lete na takomto intenzívne kosenom trávniku a bolo tam aj viac ako 50°C! Vyzeralo to vtedy  takto:

Bez opeľovačov človek neprežije – to už je známy fakt. Tak prečo by sme neurobili pre nich priestor aj na sídlisku Dlhé Diely ak sa dá? A zároveň zabránime prehrievaniu povrchu zeme. Zistili sme, že sa to dá!

V športovom a rekreačnom areáli ZŠ A. Dubčeka, sme po dohode s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a pracovníkmi Verejnoprospešných služieb Karlova Ves drevenými kolíkmi vymedzili 3 trávnaté plochy pre opeľovače.  Boli to plochy vo svahu, ktoré je tak či tak veľmi náročné kosiť. Posledné kosenie vymedzených svahovitých plôch, tak ako ostatných plôch prebehlo 2.5. 2019. Vyzeralo to vtedy takto (plocha č.1):

Plocha č. 2:

Plocha č. 3:

Keďže je to veľmi svahovitý terén, neuvažovali sme o odstránení vrchného trávneho drnu a vysiatí nových rastlín. Je to totiž fyzicky aj finančne náročná procedúra a na takom strmom svahu by nám prívalový dážď hneď zmyl semienka dole. Preto sme sa rozhodli plochy na začiatok iba prestať kosiť. Už v máji začali kvitnúť prvé kvietky a celá kvetena plochy č. 1 sa v lete podobala na kvetenu Devínskej Kobyly:

Plocha č.1 (27.mája 2019):

Plocha č.2 (27.5. 2019)

Plocha č.3 (27.5. 2019):

Detail:

Plochy v júni už začali vo veľkom kvitnúť:

Napr. plocha č.1 (3.6.2019):

Hadinec, významná medonosná rastlina:

Plocha č. 2 (5.6. 2019) – vtedy prebehlo aj ďalšie kosenie ostatných, neoplotených plôch. Na fotke je vidno zatiaľ malý rozdiel.

Už sa začali objavovať aj motýle (babôčka bodliaková):

Koncom júna už bol rozdiel medzi kosenými a nekosenými plochami markantný.

Plocha č.1 (24.6. 2019):

Plocha č. 2 (24.6. 2019):

Plocha č. 3 (24.4. 2019):

Takto vyzerali plochy kosené v normálnom režime  1. Júla 2019, dokonca aj na detskom ihrisku:

A takto vyzerali v ten istý deň nekosené plochy:

Plocha č.1:

Plocha č.2:

Plocha č. 3:

V júli sme sa rozhodli, že je potrebné lúky čiastočne vyplieť – vytrhať invázne sa šíriace byliny – ambróziu, a hviezdnik ročný, výmladky agátov, ruže šípové a ostružiny a záhradnými nožnicami odstrihnúť odkvitnuté byle bodliakov, aby sa semená nerozšírili a neobsadili príliš veľkú plochu. Bodliaky sú významná živná rastlina motýľov, ale je dôležité ich počet regulovať.

27.júla 2019 po vyplení lúky vyzerali takto:

Plocha č.1:

Plocha č. 2:

Plocha č. 3:

Možno v tejto fáze bolo treba lúky pokosiť, ale bolo horúco a bez dažďa, tak sme pokušeniu kosiť odolali až do jesene, kedy sme lúky pokosili ručne iba čiastočne – asi ¼ lúk zostala nepokosená až do jari, aby sa tieto mikroplochy stali útočiskom pre zimujúci hmyz a iné tvory.

Plocha č.1 (16. Septembra 2019):

Plocha č. 2:

Plocha č. 3:

V budúcom roku by sme chceli posunúť prvé kosenie na neskôr  – koniec mája alebo začiatok júna a kosiť mozaikovito – nie celé plochy v rovnakom čase, ale napr. to čo nebolo pokosené na jeseň pokosiť ako prvé a potom o týždeň tú ostatnú plochu. Tiež budeme skúšať dosadiť nejaké trvalky pre rozšírenie druhového zloženia, napr. repík, klinček, šalvia lúčna, margarétky a pod. Všetko ale bude závisieť od toho aká bude jar a začiatok leta – či bude sucho, alebo bude pršať častejšie ako tento rok. Od toho tiež závisí aj či bude možné zaradiť druhé kosenie napr. v júli, aspoň na časti plôch.

Celkovo efekt nekosenia bol pozitívny – vzhľadom na pestrosť a na splnenie funkcie potravného biotopu pre opeľovačov,  ale aj mikroklimatickej funkcie. Tiež sa ušetrili náklady MČ Bratislava-Karlova Ves na časté kosenie a odvoz kosenej biomasy na zneškodnenie. V lete plochy plnili aj estetickú funkciu, ktorá sa ale smerom k jeseni strácala.

Veríme, že tieto aktivity budú úspešne pokračovať aj v roku 2020 a rozšíria sa prípadne aj na iné lokality v Karlovej Vsi.