XVI. Stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Podujatie sa kvôli kríze v súvislosti s novým koronavírusom nemohlo uskutočniť v plánovanom termíne. Náhradný termín oznámime.

Projektový tím DELIVER sa podieľa na príprave podujatia dňa 11. marca 2020 sa v priestoroch Hotela Devín v Bratislave, kedy sa uskutoční XVI. zasadnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike. Toto podujatie už tradične organizuje ZZMO CITENERGO a Únia miest Slovenska v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o energetike a klíme v Bruseli, európskou asociáciou Energy Cities a ďalšími odbornými partnermi. V rámci programového bloku venovaného príprave miest a obcí na klimatickú zmenu bude predstavený online nástroj na hodnotenie pripravenosti miest na zmenu klímy z pohľadu adaptácie a mitigácie a predstavia sa výsledky testovania a uplatňovania nástroja na príklade MČ Bratislava Karlova Ves. Viac o programe nájdete tu.