Odolné sídliská pre budúcnosť – nový prístup k budovaniu klimaticky odolných miest

Po piatich rokoch implementácie projektu DELIVER, ktorý začal 15. júna 2018, nastal čas rekapitulácie zrealizovaných aktivít a plánov ako dosiahnuť udržateľnosť výsledkov. Týmto témam sa bude venovať záverečná konferencia projektu dňa 26.októbra 2023 pod názvom Odolné sídliská pre budúcnosť – nový prístup k budovaniu klimaticky odolných miest. Srdečne pozývame všetkých z radov predstaviteľov samospráv obcí a miest, štátnej správy, akademickú a odbornú verejnosť, ktorým je téma budovania klimaticky odolných miest blízka.

Konferencia je organizovaná Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves v partnerstve s Úniou miest Slovenska, a projektovými partnermi DELIVER: Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Ci2, Inštitút pre pasívne domy a Karpatský rozvojový inštitút.

Dátum konania:  26.10.2023

Miesto konania:  Vodárenské múzeum, Devínska cesta 5364, 841 04 Karlova Ves

Hlavné témy a kľúčové slová: zmena klímy v sídelnom prostredí s osobitným zameraním na sídliská, sídlo a sídlisko – zvyšovanie odolnosti na dopady zmeny klímy, znižovanie emisií COv sídelnom prostredí, hĺbková obnova budov, adaptácia na zmenu klímy, hodnotenie zraniteľnosti, prírode blízke riešenia, podpora  biodiverzity v sídelnom prostredí.

Detailný program nájdete TU.

Pre osobnú účasť na konferencii sa prosím registrujte TU.

Na konferenciu je možnosť pripojiť sa aj online cez platformu ZOOM TU.