Poradenstvo pre obyvateľov – klimatická zmena na našich sídliskách

V roku 2021 začal Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves realizovať v rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy pilotné bezplatné poradenstvo v oblasti obnovy bytových domov pre správcov bytových domov a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v Karlovej Vsi. Po nútenej prestávke spôsobenou pandémiou COVID-19 od roku 2022 pokračujeme v aktivitách poradenstva.

Poradenstvo sa sústreďovalo na nasledovné oblasti:

1. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti pri obnove budov 
2. Stavebné úpravy pri obnove budov, projektová dokumentácia a s ňou súvisiace procesy    
3. Ochrana biodiverzity   
4. Hospodárenie so zrážkovou vodou
5. Budovanie vegetačných striech, vegetačných stien, zeleň v spoločných priestoroch             
6. Finančné poradenstvo v rámci zabezpečenia realizácie obnovy
7. Zeleň obytných súborov a verejných priestranstiev
8. Lokálne odpadové hospodárstvo
9. Chladenie budov bez klimatizácie
10. Zníženie uhlíkovej stopy – Klimatický Akčný Plán pre Karlovu Ves – vyhodnotenie a predstavenie aktualizácie plánu

Do konca projektu do 15.12.2023 bude možné využiť ešte osobné konzultácie  k nasledovným témam priamo v  Komunitnom centre pre klímu a biodiverzitu v týchto dňoch:

  • Téma 10: Znižovanie uhlíkovej stopy – čo preto môžeme urobiť my sami ? (Zuzana Hudeková). Dátum: streda 25.10.2023, 14:00-15:00
  • Téma 5: Budovanie vegetačných striech, vegetačných stien – chcete si vybudovať zelenú strechu ? Dá sa to aj v menšom formáte. (Zuzana Hudeková). Dátum: streda 8.11. 2023,  14:00-15:00
  • Téma 4: Vodozádržné opatrenia v sídelnom prostredí – ako využiť vodu čo nám padá z neba. (Zuzana Hudeková). Dátum: utorok 14.11. 2023, 14:00-15:00
  • Téma 4: Adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí – aké rôzne typy opatrení môžeme využiť na sídlisku  (Zuzana Hudeková). Dátum: streda 22.11. 2023, 14:00-15:00
  • Téma 1: Využívanie online nástroja KLIMASKEN – chcete si vypočítať uhlíkovú stopu svojho domu?  (Zuzana Hudeková). Dátum: streda 6.12.2023,  14:00-15:00

  • Téma 3:  Podpora biodiverzity v mestskom prostredí (BROZ, Alena Pavlíková), 16:00 – 17:00 každý pondelok od 6.11.2023  do 15.12.2023 Dátumy: 6.11.2023, 13.11.2023, 20.11.2023, 27.11.2023, 4.12.2023, 11.12.2023
  • Téma 3:  Podpora biodiverzity v mestskom prostredí – vtáky na sídliskách, hniezdenie chcete vedieť ako dobre spolunažívať s užitočnými spoluobyvateľmi sídlisk? (BROZ, Alena Pavlíková), – vždy o 16:00 -17:00 každá streda od 8.11.2023 do 15.12.2023. Dátumy: 8.11.2023, 15.11.2023, 22.11.2023, 29.11.2023, 6.12.2023, 13.12. 2023
  • Téma 3:  Podpora biodiverzity v mestskom prostredí – kosenie / nekoseniechcete sa dozvedieť viac o dôležitosti zachovávania menej kosených plôch na sídlisku? (BROZ, Alena Pavlíková , vždy o 16:00 – 17:00 každý piatok od 3.11.2023 do 15.12.202. Dátumy: 3.11.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 1.12.2023, 8.12.2023, 15.12.2023

V prípade záujmu o osobnú účasť na konzultácii napíšte svoj výber témy a dátumu na e-mail: michal.sisolak@karlovaves.sk.

Tešíme sa na Vás.