Spokojnost‘ obyvateľov s kvalitou života na sídlisku Dlhé diely

V čase od 25. augusta až do 12.septembra 2023 mali možnosť obyvatelia Karlovej Vsi vyplniť dotazník ohľadom toho ako sú spokojní so životom na sídlisku Dlhé diely z pohľadu zmeny klímy a opatrení, ktoré mestská časť realizovala počas posledných piatich rokoch v rámci projektu DELIVER. Išlo v poradí už o tretí dotazníkový prieskum na túto tému.

Dotazníkové prieskumy v roku 2023, 2020 a 2018 ukázali vývoj v povedomí a postoji respondentov zo sídliska Dlhé diely v niektorých prvkoch prostredia vzhľadom na zmenu klímy. Čo je mimoriadne zaujímavé, je stúpajúce množstvo odpovedí – z 300 v minulých rokoch na 500 v roku 2023. Znamená to, že obyvateľov Karlovej Vsi táto téma stále viac a viac zaujíma a cítia potrebu vyjadriť sa k tomu čo by si želali vo svojej mestskej časti vidieť. Mnohé opatrenia, ktoré boli v rámci projektu DELIVER realizované, si obyvatelia všimli a ocenili. Celkovo môžeme povedať, že informovanosť o témach, ktorými sa mestská časť v projekte zaoberala, sa zvýšila. Okrem fyzickej viditeľnosti tomu napomohli určite aj medializované informácie. Výsledky prieskumu budú môcť byť aj po skončení projektu využité na identifikáciu vhodných priestorov na realizovanie niektorých opatrení na sídlisku.

Súčasťou správy s vyhodnotením dotazníkového prieskumu bola aj správa o nemateriálnych benefitoch projektu. Môžeme skonštatovať, že projekt počas svojej implementácie dosiahol rozsiahle nemateriálne benefity vďaka tomu, že aktéri o ňom informovali nielen v rámci mestskej časti, ale aj širšieho územia – smerom k iným samosprávam, úradom štátnej správy i odborníkom a odborným inštitúciám na Slovensku a v zahraničí. Skúsenosti, výstupy a dosahy projektu boli prediskutované a prenesené k ďalším subjektom a do ďalších území vo veľkej miere, čím sa obohatili o skúsenosti iných aj aktéri priamo zapojení do projektu.

Kompletnú súhrnnú správu i s vyhodnotením dotazníkového prieskumu nájdete tu.