Ako môžeme prispieť k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny

V priestoroch Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu sa dňa 27. septembra 2023 od 09:00 hod. do 11:00 hod. konal workshop, na ktorom žiaci zo SŠ Tilgnerova prezentovali úspechy svojho školského projektu, pri ktorom sa im podarilo vylepšiť zelenú infraštruktúru svojej školy, od zelenej strechy a dažďového jazierka, až po najnovšiu výsadbu zelene. Prezentáciu v AJ je voľne
na stiahnutie na tomto mieste. Prezentáciu v SJ nájdete tu.

Následne zástupca Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predstavil inštaláciu interaktívnych modelov vo vnútorných átriách ZŠ A. Dubčeka, ktoré ilustrujú dopady zmeny klímy a možné opatrenia, ako sa jej prispôsobiť a zmierniť ju. Žiaci si zábavným a interaktívnym spôsobom vyskúšali, aké opatrenia môžu pri prispôsobovaní sa i zmierňovaní dopadov zmeny klímy urobiť oni sami.