Zvyšovanie odolnosti budov na zmenu klímy

V priestoroch Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu sa dňa 28. septembra 2023 od 13:00 hod. do 15:00 hod. konal v rámci série bezplatných poradenstiev seminár, v ktorom sa prezentujúci venovali téme zvyšovaniu odolnosti budov na zmenu klímy. Podujatie bolo spojené s krstom publikácie “Odolné sídliská. Hĺbková obnova budov je smart riešenie pre bytové domy”, ktorá bola vydaná v rámci projektu DELIVER. Predmetnú publikáciu, ktorá sa vyznačuje vysokou odbornou úrovňou nájdete tu. Prezentovala ju pani Ľubica Šimkovičová z iEPD (prezentáciu nájdete tu).

Pozvanie na podujatie prijala aj pani Elena Višnar Malinovská z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre opatrenia na ochranu klímy (DG CLIMA), ktorá vystúpila s prezentáciou „Adaptácia budov na zmenu klímy – predstavenie technického usmernenia na úrovni EÚ.“ Predmetnú prezentáciu nájdete na tu.

S podnetnou prezentáciou o nástroji KLIMASKEN vystúpila pani Zuzana Hudeková. Prezentáciu „Hodnotenie klimatickej odolnosti budov, nástroj Klimasken, využitie zelenej infraštruktúry“ nájdete na tomto mieste.

Možné architektonické riešenia modrej a zelenej obnovy panelových bytových domov v Karlovej vsi prezentoval pán Ing. arch. Michal Hybský. Prezentáciu „Čo s panelákmi, obnovovať obnovené?“ nájdete tu.

Seminár sa konal kombinovanou formou, prezenčne aj online, videozáznam z podujatia nájdete tu.

Po prezentácii si mohli účastníci prezrieť expozíciu interaktívnych modelov, ktoré ilustrujú možné adaptačné a mitigačné opatrenia. Modely sú inštalované v priestoroch vnútorných átrií školy a súčasť Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu. Všetky ilustrované opatrenia boli zároveň zrealizované v rámci hĺbkovej zelenej obnovy ZŠ A.Dubčeka.